ข่าวสารและงานของเรา

โครงการ CSR-Biopharm 2015- มอบตู้ยาชุมชน จ.ปทุมธานี

Event : งานแถลงข่าวโครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ปี 2015 ลงพื้นที่มอบตู้ยาให้กับชุมชนทุกชุมชนใน จ.ปทุมธานี + งานทำ PR 

Venue : วัดหงษ์ปทุมาวาส จ.ปทุมธานี

Date : August 2015

Clients : Biopharm Chemicals Co.,Ltd.

 Special Guest : ท่านนายกเทศมนตรีนครปทุมธานี 

 

 

บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและไว้วางใจทีมงานในการดูแลงานกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมประจำปี 2558 (CSR) โครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการนำตู้ยามามอบให้กับชุมชนทุกชมขนในจังหวัดปทุมธานี โดยบริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการทั้งในส่วนงาน event และงานประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการ ตลอดปี 2558 

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครปทุมธานี และแขกผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนรับมอบตู้ยาในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณหัวหน้าชุมชนและ อ.ส.ม. ที่เข้าร่วมงานค่ะ  

บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด รับผิดชอบ

1.     ตกแต่งสถานที่

2.     รันคิวกิจกรรม

3.     ดูแลควบคุมลำดับพิธีการ และ กำหนดการ

4.   ดำเนินการจัดแจกตู้ยาแก่ชุมชน

5.  จัดทำ Press Release, Press Kit

6.  จัดทำ News Clipping

 Genetic Organizer Responsibilities :

1.     Venue ecoration 

2.     Run Que Team

3.     Sequence & Agenda

4.    Operation Distribute Medicine Cabinet

5.    Press Release, Press Kit

6.  News Clipping

Related Articles

สวัสดีค่ะ

รูปและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ห้ามนำไปคัดลอก หรือแก้ไข และเราใช้คุ้กกี้เพื่อความสะดวกในการเข้าชม Privacy Policy

รายละเอียด