TUV_SUD Press Conference

TUV_SUD Press Conference

TUV SUD Press Conference

งานแถลงข่าวการเปิดตัว TUV SUD ประเทศไทย 

บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ดูแลการจัดงานคิดกิมมิคพิธีเปิดงาน ระบบแสง สี เสียง เอ็ฟเฟ็ค งานรันคิว ออกแบบและผลิตฉากเวที ฉากถ่ายรูปงานจัดเลี้ยง

Date

12 February 2016

Tags

Event