Press Conference : WAESE 2011

Press Conference : WAESE 2011

งานแถลงข่าวและการทำประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงาน 3 เดือน

งาน World Alternative Energy of Science Expo  2011 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแถลงข่าว

Date

14 February 2016

Tags

Event, Public Relations