KMUTT-Seminar

KMUTT-Seminar

KMITL Seminar @ QSNCC

งานสัมมนาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

บริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ดูแลการจัดสัมมนา 500 ที่นั่ง พิธีเปิดงาน ออกแบบและก่อสร้างฉาก เวที ระบบแสง สี เสียง เอ็ฟเฟ็ค งานพิธีการ งานรันคิว ระบบภาพ บันทึกวีดีโอ การตกแต่งสถานที่ งานติดตั้งคูหามาตรฐานสำหรับงานแสดงสินค้าของผู้สนับสนุนงานและงานนิทรรศการของมหาวิทยาลัยฯ 

Date

12 February 2016

Tags

Event