Biopharm Chemicals Press Conference

Biopharm Chemicals Press Conference

 

งานแถลงข่าวโครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน เป็นโครงการ CSR ประจำปี 2015 

โดยบริษัท จีเนติก ออแกไนเซอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการโครงการอย่างเป็นทางการ และดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการประจำปี 2558 เป็นระยะเวลา 8 เดือน โดยมอบตู้ยาจำนวน 100 ตู้ แก่ชุมชน 

ในงานแถลงข่าวครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นสักขีพยานรับทราบโครงการ และหมอเจี๊ยบ คุณลลนา ก้องธรนินทร์ เป็นแขกรับเชิญเข้าร่วมเสวนา

นอกจากนี้ยังดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ให้มีข่าวต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลา 8 เดือน

Date

21 May 2015

Tags

Event, Public Relations