fbpx

ข่าวสารและงานของเรา

event-unlockdown-article

มาตรการจัดงาน Event ในช่วงคลายล็อค ระยะ 4

แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ควรรู้